Strategie & Communicatie.

Succesvolle innovaties zijn meer dan alleen het product of technologie. Ze zijn succesvol door de betekenisvolle beleving die ze creëren bij klant en eindgebruiker. Deze beleving kun je doordacht ontwerpen vanuit de roots van de organisatie en gespiegeld met je doelgroep. Zo leeft een merk in alle uitingen, van het product zelf tot de communicatie naar buiten.

boek lezen

Wat is strategie & communicatie?
Bedrijven die succesvol innoveren begrijpen hoe een pakkende Customer Experience ontstaat vanuit de combinatie van diepgaande klantinzichten en een sterk merk. Met als resultaat: design innovatie, strategisch doorgevoerd vanuit de kern van de organisatie naar ultieme klantbeleving. 

Strategie
De design gedreven innovatiecultuur die dan ontstaat zie je terug bij succesverhalen van bijvoorbeeld AirBnB en Apple, waarbij design principes en de design cultuur op nummer 1 staat voor het creëren van de ultieme klant- of gebruikersbeleving. Je ziet hier de term 'strategic design' ook daadwerkelijk betekent dat design als vakgebied sterke invloed heeft op de strategische keuzes en beslissingen die een organisatie kan maken. Het heeft invloed op de bedrijfsvisie, strategie en cultuur. 

Het design innovatieproces combineert de geïdentificeerde marktkans en de in kaart gebrachte behoeften en wensen van de doelgroep met de mogelijkheden van de organisatie. Dit zijn de ingredienten van een (impactvolle) klantinteractie waarbij alle facetten van het bedrijf samenkomen in een tastbaar moment.

Communicatie
De innovatiestrategie die we creëren uit zich niet alleen in een pakkende product/service combinatie, maar juist ook in een communicatie-aanpak die raakt.  Zowel de interne als externe communicatie wordt sterker door te ontwikkelen vanuit inzichten die we opdoen bij de doelgroep. Zo zijn we in staat om doeltreffende een communicatiestrategie en communicatiemiddelen te ontwikkelen die inspelen op behoeften en emoties die spelen bij de doelgroep.

Hoe pakken we dit aan?
Bij strategische design innovatie komen dus veel verschillende onderdelen aan bod. In essentie kijken we samen naar hoe het merk de katalysator van innovatie op zich kan nemen, vanuit het perspectief van zowel klant als bedrijf.

Hiervoor zetten we diverse Design thinking tools in die klantinzichten inspirerend maken voor innovatie. Zo brengen we inzichten die ontstaan uit interviews of co-creatiesessies visueel in kaart met persona's, de user journey om de verschillende interactiemomenten (touch points) te bepalen en te plotten op een toekomstige service blueprint. Deze service blueprint vormt de basis voor de productinnovatie en communicatiestrategie die we ontwikkelen in detail.

Wat levert het op?

Een merk- en communcatiestrategie dat zich reflecteert in een ultieme Customer Experience en voelbaar is in alle uitingen van de organisatie. Van de product/servicecombinatie tot aan de manier waarop we intern en extern communiceren.

sune mule pakket

Met welke uitdaging kun jij ons verrassen?

We laten ons graag uitdagen. Love to meet? 
Bel Chris +316 234 928 99 of:

Bekijk onze andere services.

design research icon

Gebruikersonderzoek.

design research icon

Digitale productinnovatie.