Gebruikersonderzoek.

We verdiepen ons in je doelgroep en brengen inzichten in kaart die innovatie kunnen aanjagen. Met design research brengen we de behoeften van de doelgroep in kaart via toegepaste design methodes. Een kwalitatieve en creatieve onderzoeksmethode waarmee we een rijkheid aan inzichten opdoen en inzetten als inspiratiebon voor het ontwikkelen van een nieuwe innovatiestrategie of businesscase.

design research icons
cocreatie

Wat is gebruikersonderzoek?
Er zijn veel diverse soorten onderzoeksmethoden. In de design wereld passen we research toe om diverse vooral toe om geïnspireerd te worden latente behoeftes van gebruikers. We gebruiken daarin veel creatieve onderzoeksmethoden (design research) om het gedrag en de motivatie van gebruikers te achterhalen. Met design research kruipen wij in de schoenen van de eindgebruiker met als doel hetzelfde te leren denken en handelen. De inzichten die hieruit ontstaan voeren wij vervolgens door in creatieve oplossingen met als doel een positieve impact te hebben op jouw eindgebruikers. Of dit nu een product of volledige service is, de beleving bij de gebruiker staat altijd centraal.

Onderzoek in elke fase.
Gebruikersonderzoek komt in elke fase van de productlevenscyclus tot z’n recht. Elke fase vraagt om inzichten van je gebruiker. Je kunt dus altijd leren van je doelgroep. We kunnen leren over emoties en behoeften rondom een bepaald onderwerp waarvoor je iets zou kunnen bedenken, of je kunt ook een bestaande dienst of product verbeteren door simpelweg te kijken hoe mensen daarmee omgaan.

Er zijn veel diverse soorten onderzoeksmethoden. Elke vorm kent weer een andere toepassing. Zo krijgen we met interviews informatie over wat mensen zeggen dat ze doen of willen. En dat staat wel eens haaks op wat ze daadwerkelijk doen in het echt. Zo observeren we ander gedrag in de praktijk. Dit laatste gebeurt steeds vaker met data-analysis op basis van surfgedrag.
Ook bij data-analysis weten we niet altijd waarom mensen doen wat ze doen. Juist daarbij is het belangrijk om latente behoeften en emoties te ontdekken en te begrijpen. In de design wereld wordt vooral kwalitatief onderzoek toegepast om geïnspireerd te raken rondom de latente behoeftes van gebruikers. Daarvoor worden vooral creatieve technieken ingezet, zoals contextmapping en cultural probes (Credits: IDE Tudelft & Froukje Sleeswijk Visser).

Good research doesn’t just end with good data; it ends with good design and functionality users love, want and need.

Wat levert het op?

Design Research levert kwalitatieve onderzoeksresultaten op die inspireren en helpen bij het maken van betere ontwerpbeslissingen. Een goed onderzoek dient als een fundering voor een waardevol ontwerp met de juiste functionaliteiten die passen bij de behoeftes van de gebruikers. Daarnaast brengen de tools inzichten visueel in kaart en faciliteren deze de discussie in stakeholder management.

presentatie

Wil jij inzicht creëren?

Ook behoefte aan inzicht in je gebruikers? Daar helpen we je graag mee! Wil je eens bespreken wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn?

Neem dan contact op met Chris +316 234 928 99 of:

Bekijk onze andere services.

branding communicatie icon

Strategie & Communicatie.

design research icon

Digitale productinnovatie.