June 26, 2018

ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

blog image

“A year spent in artificial intelligence is enough to make one believe in God.” – Alan Perlis

In de media, de politiek en in het bedrijfsleven is Artificial Intelligence ofwel AI een gehypte term. Er wordt veel gedaan in het AI-werkveld. Google is in 2017 benoemd als meest innovatief op het gebied van AI doordat zij met AI fotografisch geheugen hebben ontwikkeld (Fast Company, 2017). Echter is er ook veel kritiek op AI; critici zijn bang dat AI de mensheid overneemt.  

Maar wat is AI eigenlijk? 

Met een korte uitleg kan je zeggen dat het intelligentie is die tentoongesteld wordt door machines, Het omvat daarbij technologieen zoals machinaal leren, datamining of autonome systemen zoals robots of drones. Zodra een machine cognitieve functies na kan bootsen wordt er gedacht aan AI. Een langere, meer complete uitleg zou inhouden dat er continu verschillende dingen bedoeld worden met de term. Dit maakt het lastig om in te schatten wat AI nu echt inhoudt; zelfs AI-onderzoekers hebben geen exacte omschrijving. Dit komt doordat het veld van AI continu verandert en ontwikkelt. Wel kun je AI herkennen door twee karakteristieken:

Autonomie:
De bevoegdheid om taken uit te voeren in complexe omgevingen zonder constante hulp van een menselijke gebruiker (Tesla doet een poging met de zelfrijdende auto).

Adaptiviteit:
De bevoegdheid om uitvoering / prestatie te verbeteren door ervaring. (Bijvoorbeeld: NestTermen die vaak in dezelfde zin als AI worden genoemd: machine learning, deep learning, data sciene of robotica. Allen maken op een manier gebruik van AI maar zijn niet AI-omvattend.

Welke voordelen en nadelen worden er gezien voor AI? 

Om te begrijpen wat AI voor ons als designers / developers kan betekenen zullen we eerst naar de verwachte voor- en nadelen moeten kijken. Een groot voordeel wat we nu al zien is dat diensten als Netflix, Amazon en Spotify handig gebruik van AI maken, zodat jij als gebruiker de juiste aanbevelingen krijgt waardoor je sneller en beter vindt wat je zoekt.

Maar AI gaat veel verder, een utopisch beeld waar robots ons werk doen, honger, armoede en ziekten niet meer bestaan en waarbij de mensheid onsterfelijk is. Strepen we dat utopische beeld weg blijft het wel duidelijk dat we in de toekomst tot (bijna) DNA niveau van de individuele patiënt kunnen bekijken welke diagnose er gesteld moet worden waarop een persoonlijk behandelplan wordt gemaakt. Of dat mini drones als bijen werken om onze aarde te bestuiven.

 

“Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So instead of artificial intelligence, I think we'll augment our intelligence.” —Ginni Rometty

 

Het dystopische beeld dat critici daar tegenover stellen is dat AI en de verwerkingen ervan, uiteindelijk zullen leiden tot de overname van AI op de mens. Facebook heeft in 2017 een experiment met AI chatbots stilgelegd omdat zij hun eigen geheim taal creëerden die voor ons niet meer te achterhalen was. In de dystopie leven wij in een wereld waar AI ons behandelt als ‘huisdier’ of erger; waar wij in een soort Orwell-achtige beveiligingsstaat leven waar AI systemen de complete controle hebben.

“I’m increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight, maybe at the national and international level, just to make sure that we don’t do something very foolish. I mean with artificial intelligence we’re summoning the demon” – Elon Musk

 

Tegmark, (schrijver van Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence) benoemt tien mogelijke toekomstbeelden:

1.     Libertarian utopia: Humans and superintelligent AI systems coexist peacefully, thanks to rigorously enforced property rights that cordon off the two domains.

2.     Benevolent dictator: Everyone knows that a superintelligent AI runs society, but it is tolerated because it does a rather good job.

3.     Egalitarian utopia: Humans and intelligences coexist peacefully, thanks to a guaranteed income and abolition of private property.

4.     Gatekeeper: An intelligent AI is created that interferes as little as possible in human affairs, except to prevent the creation of a competing superintelligent AI. Human needs are met, but technological progress may be forever stymied.

5.     Enslaved god: A superintelligent AI is created to produce amazing technology and wealth, but it is strictly confined and controlled by humans.

6.     Conquerors: A superintelligent AI takes control, decides that humans are a threat, nuisance and waste of resources, and then gets rid of us, possibly by a means that we do not even understand until it is too late.

7.     Descendants: Superintelligent AIs replace humans, but give us a gradual and graceful exit.

8.     Zookeeper: One or more superintelligent AI systems take control, but keep some humans around as amiable pets.

9.     Reversion: An Orwellian surveillance state blocks humans from engaging in advanced AI research and development.

10.   Self-destruction: Humanity extinguishes itself before superintelligent AI systems are deployed.

 

Waarom is het nadenken over AI belangrijk voor de mens, voor mij als designer of developer?

De trein is al vertrokken, het is op dit moment geen kwestie meer wat we met AI moeten maar meer hoe we AI het beste kunnen toepassen. Momenteel lijkt het of wij veel te nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van AI zonder dat we de gevaren inzien of begrijpen.

Tegmark legt uit dat het belangrijk is om vast te leggen wat onze doelen en waarden zijn als samenleving. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat de AI-systemen die we bouwen die doelen en waarden leren, adopteren en behouden. Het lastige blijft dat superintelligente AI systemen zich zullen blijven ontwikkelen en wellicht zelf eigen doelen en waarden gaat opstellen naarmate het meer kennis krijgt van de wereld.

We moeten nadenken over vragen als welke rechten een AI-systeem heeft en of een AI-systeem als ‘entiteit’ benoemd kan worden? Wat betekent het hebben van een geweten, wanneer heeft iemand / iets dat? Als schrijfster van deze blogpost ben ik zelf meer benieuwd naar de mogelijkheden dan dat ik mij zorgen maak. Dit komt mede omdat ik er voor mijn gevoel toch geen ‘echte invloed’ op heb. Desalniettemin is dat geen excuus om bij de pakken neer te zitten, maar geeft juist meer reden om te leren over het onderwerp. Als designer en developer zijn wij genoodzaakt om over de to-do’s van Tegmark na te denken maar dat kan niet zonder dat je precies weet wat AI inhoudt. Daarvoor was deze post een begin: om te weten wat het inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Dan kunnen wij als designers en developers beter bepalen hoe we ermee om kunnen gaan aangezien wij ervoor zullen ontwerpen en het bouwen.

Benieuwd naar de filosofische en ethische vraagstukken die AI met zich meebrengt? Lees eens: Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence of het leerboek Artifical Intelligence van Stuart Russell Bekijk AI gerelateerde TED talks bijvoorbeeld: Of volg de cursus Elements of AI van de Universiteit van Helsinki: https://course.elementsofai.com/

Heb je vragen?

Stel ze aan Suzanne

Ook leuk.

October 26, 2020

MAAK KENNIS MET LUCAS EN TOM.

Ons development team groeit, en daar horen ook twee kersverse development stagiaires bij. Maak kennis met Lucas & Tom onze front-end én back-end stagiaires die aankomende tijd ons development team zullen versterken.

May 20, 2020

SAMEN WETEN WE ALLES

Digitaal leren verovert de wereld, maar het blijft helaas te vaak een kwestie van kennis ‘over de schutting gooien’. Bereiken we hiermee de meest optimale manier van leren? Is de huidige vorm van digitaal leren écht alles wat er is?

April 14, 2020

MEER LEREN OVER LEREN

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers op een actieve en effectieve manier toegang krijgen tot de juiste kennis? De vraag die bij iedere teamleider of werkgever wel eens speelt.