April 10, 2020

GEDRAGSVERANDERING DOOR EEN DAGBOEKJE

blog image

“Ik was vooral onder de indruk van Dio door de snelheid waarmee ze de essentie van beide behandelstrategieën hebben doorgrond en vertaald naar een digitaal concept.”

Twee jaar lang heeft het team van Agrippa gewerkt aan uitwerking van verschillende ideeën om terugval van chronische pijn tegen te gaan. Hierbij is continu samen met alle betrokkenen geëvalueerd waar de meeste behoefte aan was. Er werd gestart met een papieren werkboek, maar het bleek al snel dat zowel zorgverleners als patiënten meer behoefte hadden aan een digitale versie. Er lagen veel kansen het papieren werkboek uit te breiden met functionaliteit die de interventie effectiever zou kunnen maken. Zoals het instellen van reminders of een agendakoppeling.

Dio werd gevraagd om de papieren interventie te verbeteren en te digitaliseren.

In een week tijd zijn wij samen met het onderzoeksteam van Agrippa en verschillende essentiële stakeholders aan de slag gegaan de analoge interventie in een digitale vorm te krijgen. Het werken in een Design Sprint was voor het Agrippa onderzoeksproject een mooie kans om in een korte tijd te valideren of digitalisering van een analoge interventie ook daadwerkelijk effectiever was.

Wij hebben het team gevraagd kort te vertellen wat Design Thinking en het werken in een Design Sprint hen gebracht heeft.

“De kracht van gezamenlijk ontwerpen met eindgebruikers en andere betrokkenen is voor mij één van belangrijkste inzichten geweest in dit project. We hebben in korte tijd veel nieuwe ervaringen, suggesties en ideeën opgehaald bij patiënten en zorgverleners, die we vervolgens als uitgangspunt konden nemen bij het ontwikkelen van een interventie. Dit was in tegenstelling tot mijn ervaring met eerdere projecten waar eindgebruikers pas in de laatste fase werden meegenomen."

De uitkomst van de Design Sprint is een prototype van de digitale versie van het werkboek die gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en – vanwege de functie om foto’s toe te voegen – persoonlijker is geworden.

“Een tweede leerpunt is dat het gebruik van prototypes erg behulpzaam was bij het ontwerpproces. Deelnemers konden zich daardoor een stuk sneller inleven in de richting die we wilden uittesten, waardoor hun reacties en interactie de interventie vaak waardevolle informatie opleverden.”

Uiteindelijk hebben we meerdere testen en iteraties met het prototype doorlopen om een volledig werkende mobiele applicatie op te leveren bestaande uit twee interventie modules. Met behulp van deze mobiele applicatie kan ook na de behandeling gewerkt worden met het behandelprogramma en de bijbehorende doelen. De applicatie biedt zo handvatten bij periodes van terugval.

“Ik was vooral onder de indruk van het Dio team door de snelheid waarmee ze de essentie van beide behandelstrategieën hebben doorgrond en vertaald naar een digitaal concept. Daarbij hebben ze gedurende het ontwikkelproces voortdurend contact met ons gehad over keuzes met betrekking tot vorm en inhoud. Iedereen was goed bereikbaar en oplossingsgericht in de samenwerking. Tot slot vond ik het prettig dat ze ons snel in het proces actief hebben betrokken bij het stellen van prioriteiten en ontwerpeisen binnen de kaders van het project. Hierdoor wisten we snel wat we konden verwachten ten aanzien van het uiteindelijke ontwerp.”

Momenteel wordt de Agrippa applicatie langdurig getest in meerdere revalidatiecentra. Dit effectiviteitsonderzoek zal uitwijzen wat de impact en implementatie van een digitale interventie op lange termijn doet.

“Het is nu vooral belangrijk om het eerste effectiviteitsonderzoek af te wachten. We hebben de indruk dat we een gebruiksvriendelijke applicatie hebben ontwikkeld met twee relevante terugval preventie strategieën. De studie die zal moeten uitwijzen of mensen met chronische pijn hier uiteindelijk ook echt mee geholpen zijn. Hoewel we ongetwijfeld terug naar de tekentafel kunnen om de interventie verder te verbeteren aan de hand van de resultaten van deze studie, zie ik ook mogelijkheden om andere doelgroepen aan te spreken. Het voorkomen van terugval in oude gedragspatronen is voor veel behandelprogramma’s een belangrijk thema.”

Nieuwsgierig geworden naar het Agrippa project? Bekijk de case.

Met dank aan Stefan Elbers.

Heb je vragen?

Stel ze aan Chris.

Ook leuk.

October 26, 2020

MAAK KENNIS MET LUCAS EN TOM.

Ons development team groeit, en daar horen ook twee kersverse development stagiaires bij. Maak kennis met Lucas & Tom onze front-end én back-end stagiaires die aankomende tijd ons development team zullen versterken.

May 20, 2020

SAMEN WETEN WE ALLES

Digitaal leren verovert de wereld, maar het blijft helaas te vaak een kwestie van kennis ‘over de schutting gooien’. Bereiken we hiermee de meest optimale manier van leren? Is de huidige vorm van digitaal leren écht alles wat er is?

April 14, 2020

MEER LEREN OVER LEREN

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers op een actieve en effectieve manier toegang krijgen tot de juiste kennis? De vraag die bij iedere teamleider of werkgever wel eens speelt.