Agrippa

Altijd en overal ondersteuning na je revalidatie

project image 01

Mensen met chronisch pijn Agrippa helpt deelnemers aan revalidatie- en behandelprogramma's bij het in kaart brengen en bewaren van de belangrijkste ervaringen, inzichten en doelen.

Uitdaging

Chronische pijn is een groot en complex probleem dat grote impact heeft op de kwaliteit van leven van patiënten, hun dagelijks functioneren, stemming en ziekteverzuim. Revalidatie is vooral gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in het dagelijks leven beter met  pijnklachten om kunnen gaan. Hiervoor zijn verschillende interventies ontwikkeld waarin zelfmanagement een belangrijke rol speelt.
Het bestendigen van resultaten op lange termijn blijkt echter een groot probleem. Vaak is zelfs sprake van terugval naar ‘oud’ gedrag waardoor patiënten opnieuw hulp moeten zoeken.

project image 02

Concept

Agrippa helpt bij gedragsverandering in de context van revalidatie- of behandelprogramma's. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om stapsgewijs toe te werken naar betekenisvolle doelen, inzichten op te slaan of om altijd en overal toegang te hebben tot behandelinformatie en educatiemateriaal.

Met behulp van deze mobiele applicatie wordt de essentie van een behandelprogramma blijvend toegankelijk. Hierdoor kan er ook na de behandeling gewerkt worden aan doelen en biedt de applicatie handvatten bij periodes van terugval.

 project image 03project image o4

Resultaat

De mobiele applicatie bestaat uit twee interventiemodules. Inzichtkaarten helpen de gebruiker om de belangrijkste inzichten en ervaringen gedurende de behandeling te verzamelen. Deze collectie kan vervolgens worden gebruikt als naslagwerk of gesprekshulpmiddel en ondersteunt de betrokkenheid en het zelfregie van gebruikers.

De tweede module faciliteert het opstellen van realistische en betekenisvolle doelen. Met behulp van het gedetailleerd plannen van een eerstvolgende actie, wordt er vervolgens stapsgewijs toegewerkt naar een doel. De module maakt het mogelijk om opgestelde doelen uit het behandelprogramma over te nemen, maar ook om de gebruiker zelf na te laten denken over doelen die waardevol zijn om na te streven.

project image 04

Ook leuk.