OtagoNext

Verminderen van valincidenten.

project image 01

Het verminderen van valincidenten door gepersonaliseerde ondersteuning te bieden aan senioren, inclusief hun sociale omgeving en zorgverleners.

Uitdaging

Iedere vijf minuten (ja, dat lees je goed) wordt op de spoedeisende hulp een senior aangemeld met valletsel. Valincidenten zijn een van de meest voorkomende oorzaken van beperkingen die senioren ervaren, met vaak serieuze gevolgen van dien. Gelukkig zijn er vele effectieve valpreventie programma’s ontwikkeld, zoals het Otago-thuisoefenprogramma. Maar oefeningen doen blijft een vervelende bezigheid voor velen. Hoe moet het dan wel, vraag je je af? Wij namen de uitdaging aan!

project image 02

Strategie

Na een korte literatuurstudie is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van het Otago thuisoefenprogramma, bestaande uit een reeks individuele gesprekken met elf senioren en vijf fysiotherapeuten en een tweetal focusgroep sessies met senioren. Dit resulteerde in waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van de doelgroepen. 

Waar we al wisten dat kleine stapjes eerder tot succeservaringen leiden, met als gevolg het behoud van motivatie en vertrouwen, weten we nu ook dat senioren veel waarde hechten aan de mening van een deskundige, niet betutteld willen worden, behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en een steuntje in de rug, dankbaar zijn voor kleine, plezierige ervaringen en graag een verhelderende, doelgerichte en praktische oplossing geboden krijgen die past binnen hun vaste routines. Niet te veel gevraagd, toch?

 

 project image 03project image o4

Resultaat

De applicatie OtagoNext is gericht op het faciliteren van toegankelijkheid en herkenbaarheid. Een realistisch, persoonlijk doel met uitgestippeld bijpassend stappenplan en een gepersonaliseerde lay-out vormt de basis. De regie ligt in handen van de senior. De fysiotherapeut stuurt aan op de achtergrond via een eigen applicatie en kan middels aanpassingen van de oefeningen en adviezen ervoor zorgen dat de senior realistische, maar uitdagende doelen nastreeft en stapje voor stapje meer kracht en stabiliteit opbouwt. Ook voor vragen kan de senior via OtagoNext terecht bij de fysiotherapeut. Vereenvoudigde onderlinge communicatie; leuke, motiverende berichten, opdrachtjes en verhalen en regelmatige reminders via de applicatie, vormen het steuntje in de rug dat net het verschil kan maken.

OtagoNext is meer dan een oefenprogramma. Het is als een persoonlijke coach die aandacht, uitleg en begeleiding biedt in het actief blijven met het programma en daarmee bijdraagt aan het voorkomen van toekomstige valincidenten.

project image 04

Ook leuk.