Wat beweegt jou

Sport voor kinderen met een beperking.

project image 01

Stimuleren van de samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten en (buurt)sportcoaches tijdens het vinden van een geschikte sport voor een kind met een beperking.

Vraagstuk

Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking. Sport en bewegen is voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Hierdoor blijft de sportdeelname vaak achter. Onder andere omdat het voor hen vaak lastiger is om passend sportaanbod dichtbij huis te vinden. Goede regionale samenwerking van aanbieders is dus essentieel. Buurtsportcoaches (een relatief nieuw beroep) zijn hierbij een essentiële schakel. Zij hebben zicht in het regionale aanbod voor regulier en aangepaste sport en kunnen ondersteunen in de zoektocht naar het vinden van een passende sport. Hoe kunnen we deze sportcoaches beter in beeld brengen en ervoor zorgen dat er een betere samenwerking/aansluiting gecreëerd wordt tussen zorg en sport?

project image 02

Werkwijze

Om deze vraagstukken aan te vliegen is er allereerst gezorgd dat verschillende stakeholders(probleemhouders, doelgroep en eindgebruikers) betrokken werden in de vorm van een co-creatie sessie. Wat hieruit voortvloeide was een breed inzicht in het onderwerp en een klankbord vanuit iedere stakeholder voor verschillende invalshoeken op de vraagstukken. Daarnaast zijn we in dit project te werk gegaan in Design Sprints. Door verschillende sprints in te richten rondom het vraagstuk, konden we stapsgewijs aannames valideren. Een vraagstuk als ‘hoe kunnen we kinderfysiotherapeuten ondersteunen in de overdracht van een kind naar een sportcoach?’ maar ook gedragsmatige vraagstukken zoals  ‘Hoe kunnen we kind en ouder motiveren of de drempel verlagen om een sport(zelfstandig) uit te proberen?’ worden in design sprints beantwoordt door leren door te doen. Aan het einde van de rit levert dit volledige, met de eindgebruikers geteste, prototypes op. Vanuit hier zijn deze producten ontwikkeld tot volwaardige producten.

 project image 03project image o4

De applicatie

De applicatie die wij ontwikkeld hebben is gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen kinderfysiotherapeut, sportcoach en natuurlijk ouder en kind. De app creëert verbindingen door inzichtelijk te maken welke sportcoaches er in jouw buurt beschikbaar zijn en wat zij voor jou kunnen betekenen. Samen kunnen de gebruikers een team vormen om stapsgewijs te werken aan het gezamenlijke doel: het vinden van een passende sport voor het kind.

project image 04

Ook leuk.