Acts

Blijf actief na een beroerte.

project image 01

Een toolbox in combinatie met een accelerometer ondersteund door gedragsveranderingsstrategieën om patiënten fysiek actiever te maken na een beroerte.

Uitdaging

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad, is erop gericht hen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren. Uit verschillende studies blijkt dat fysieke activiteit een positief effect op gezondheid heeft van patiënten na beroerte. Echter is er nog geen bewezen effectieve interventie voor het aanleren en behouden van een fysiek actieve leefstijl voor patiënten na beroerte. In samenwerking met het co-designteam van de Hogeschool Utrecht, gedragsexperts, fysiotherapeuten, onderzoekers en studenten hebben wij hier een interventie gecreëerd om een actieve leefstijl bij patiënten te stimuleren.

project image 02

Strategie

Verschillende studies hebben al veel onderzoek gedaan naar de doelgroep en hun kenmerken, behoeftes en motivaties, die zijn samengevat in het pad-model
(zie hierboven). Om uiteindelijk ook echt iets te kunnen maken en in te spelen om de motivaties van onze doelgroep hebben we het vertaald naar persona’s.

Kenmerkend aan het traject was dat we het echt in co-creatie hebben gemaakt met de doelgroep en belangrijke stakeholders. Door samen met ontwerpers, gedragsexperts, onderzoekers en fysio’s tot ideeën te komen in co-creatiesessies hebben we belangrijke principes achterhaald die we mee hebben genomen  in de uiteindelijke uitwerking.

Door verschillende persona’s aan elkaar te koppelen kunnen we zien hoe verschillende type patiënten, professionals en hun naasten met elkaar interacteren. Dit worden ook wel sociona's genoemd. Juist door die interacties in kaart te brengen hebben wij de interventie in kunnen richten als een geheel.

 project image 03project image o4

Resultaat

Door het maken van krachtige keuzes creëerden we een toolbox aan initiatieven, die elke op hun eigen manier de juiste richting op duwen. De patiënt
krijgt mede dankzij dotdotfactory een accelerometer om die heel specifiek elke beweging bijhoudt en op een scherm naar de patiënt terugkoppelt.

In de toolbox bieden wij een 5 generatieve technieken die de fysio kan gebruiken in gesprekken om de patiënt te motiveren wel te gaan bewegen! 

De fysio kan op een website de voortgang van hun patiënten bekijken, door tijd en budgetten is de huidige website pragmatisch ingericht. Als er meer subsidies bij komen zullen we sneller. Het succes van de interventie’s wordt gedurende het project gemeten in een effectiviteitsstudie door de Hogeschool Utrecht.

project image 04

Ook leuk.