Supereters

Gezonde voeding wordt leuk.

project image 01

Een educatieve spel applicatie die gezonde voeding leuk, lekker en eenvoudig maakt op de plek waar dit het meest nodig is, namelijk: de thuissituatie. Supereters, de gedragsveranderingstool voor zowel ouder als kind.

Uitdaging.

Overgewicht is een belangrijk gezondheidsprobleem bij de jeugd in Rotterdam. Ondanks dat er op veel basisscholen aandacht wordt besteed aan uitbreiding van kennis over voeding en gezonde keuzes, blijkt dat in de thuissituaties vaak nog terug gevallen wordt op ongezond eetgedrag. Eén op de vijf Rotterdamse kinderen kamt nog steeds met matig tot ernstig overgewicht; iets wat relatief vaker voorkomt onder kinderen met niet-westerse allochtone achtergrond dan autochtone kinderen. De noodzaak om in te zetten op gezond gewicht blijft dus bestaan. Verandering in het huidige eetgedrag van de gezinnen in de thuissituatie is hierbij een must.

project image 02

Concept.

Het werken in Design Sprints en kwalitatief onderzoek heeft ervoor gezorgd inzicht te krijgen in de huidige leefstijl van de doelgroep en wat hun wensen zijn. Door iedere week aannames te testen om uiteindelijk te kunnen weerleggen of bevestigen, zijn er behoeftes aan het licht gekomen. Met experts en betrokkenen is er gekeken naar diverse kansen om met behulp van een interactief product de huidige situatie te veranderen of te verbeteren. Het nauw betrekken van de doelgroep bij de ontwikkelingsfase van de applicatie heeft ervoor gezorgd dat de functionaliteiten aansluiten bij de leefomgeving, wensen en behoeftes.

Het uiteindelijke concept omvat een educatieve spel applicatie die focust op het creëren van positieve associaties met gezonde voeding. Er is gekozen een concept te creëren waar fun, theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. De kinderen krijgen naast kennis ook uitdagingen om aan de slag te gaan met groentes waardoor de smaakontwikkeling op gang gebracht kan worden. Binnen het concept staat samenwerking en communicatie binnen het gezin centraal zodat er gezamenlijk gezonde gewoontes aangeleerd kunnen worden waar zij levenslang profijt van hebben.

 project image 03project image o4

Resultaat.

De applicatie is geschikt voor basisschoolkinderen vanuit de groepen 5 en 6. Supereters zorgt voor een verlengstuk van kennis over gezonde voeding die zij op school vergaren naar de thuissituatie, waar zij zelfstandig de kennis kunnen toepassen in uitdagende opdrachten met en over groentes. Samen met hun ouders kunnen zij aan de slag gaan met aantrekkelijke recepten die de kinderen verzamelen gedurende het spelen van de applicatie.

project image 04

Ook leuk.